Pozvání na Masters v polsku

2020-07-08, Boguslaw Nowakowski
1
0

Ve dnech 30. 08 do 06. 09. 2020 se bude v polské Gdyně konat Otevřené mistrovství evropy, včetně mistrovství Evropy U23 a Evropských Finn Masters. Následuje dopis prezidenta polské asociace s pozváním na uvedené akce.

Drazí přátelé,

Zvu všechny aktivní finnaře do Gdyně na velkou akci pořádanou ALT Finn v rámci festivalu Gdynia Sailing Days. Otevřené mistrovství evropy, včetně mistrovství Evropy U23  které se budou konat od 30.08 do 06.09.2020. Paralelně, ve stejný den a na stejném místě, se budou konat mistrovství Evropy Finn Masters pro závodníky nad 40 let. Bude to krásný festival Finn, třída spojující různé generace námořníků - námořníci, kteří, jak ukazuje historie, jsou jádrem světové plachtění - třída, která po desetiletí neztratila svoji přitažlivost.

Mistrovství Evropy mistrovství bude předcházet našim polským Finn Nationals, kteří budou mít vzorec otevřený těm z jiných zemí. Tato mistrovství se bude konat ve dnech 28. až 30. srpna, také v Gdyni, na stejném místě jako budoucí mistrovství Evropy.

Zvu vás k účasti na obou akcích! Věřím, že všichni strávíme skvělý čas, a to jak na vodě, tak v Gdyni a v pohostinném Gdaňsku v Pomořansku.
Uvidíme se ve vodách Gdyně!

Boguslaw Nowakowski, POL 26
Prezident polské Finn asociace

NoR European Championships: Finn-EC-2020-NoR_final

NoR Finn European Masters: FEM-2020-NoR_final

NoR Polish Nationals – in preparation

Registration for both EC and FEM: https://events.pya.org.pl

EC website: http://2020.finneuropeans.org/


Dear Friends,

I invite all active Finnsters to Gdynia for a great class event organized as part of the Gdynia Sailing Days festival. The Open European Championships, including the U23 European Championships (for juniors up to 23 years old) will take place from 30.08 to 06.09.2020. In parallel, on the same days and in the same venue, the Finn Masters European Championships will be held for competitors from 40 years and up. It will be a beautiful festival of Finn, a class connecting different sailors generations – sailors who, as history shows, are the core of world sailing – a class that has not lost its attractiveness for decades.

The European Championships regatta will precede our Polish Finn Nationals, which will have a formula open to those from other countries. These championships will take place on August 28-30, also in Gdynia, in the same venue as the future European Championships.

I invite you to take part in both events! I believe that we will all spend a great time, both on the water and in Gdynia and in hospitable Gdansk Pomerania.
See you at Gdynia waters!

Boguslaw Nowakowski, POL 26
President of the Polish Finn Association

NoR European Championships: Finn-EC-2020-NoR_final

NoR Finn European Masters: FEM-2020-NoR_final

NoR Polish Nationals – in preparation

Registration for both EC and FEM: https://events.pya.org.pl

EC website: http://2020.finneuropeans.org/

Copyright © 2001 - 2024, All rights reserved. www.finnclass.cz Powered by exnet
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
App version: 1.2.5