Jiří Koucourek

2020-12-09T07:00:00.669Z | Rudolf Lidařík

6. prosince 2020 zemřel náhle pan Jiří Kocourek. Kdo jste jej znali věnujte mu tichou vzpomínku...