Výroční schůze ALT Finn

2003-09-09, Cintl Václav, jr.
0
0

Ve čtvrtek 4. 9. 2003 se během mistrovství konala na Lipně výroční schůze ALT Finn, která přinesla význačné změny. Schůze se zúčastnilo 20 finařů a hlavní měřič třídy Valdemar Chalupník. Následuje zápis ze schůze.

Schůzi zahájil Michal Hrubý, a navrhl následující program, který byl bez připomínek přijat:

 1. Termínová listina na rok 2004
 2. Volba nového předsedy
 3. Zpráva pokladníka
 4. Zpráva měřiče
 5. Různé

1) Termínová listina 2004

Mistrovství ČR

Zde panovala jasná shoda v tom, že Mistrovství ČR bude v příštím roce jinde než na Lipně. Dále bylo ujedáno, že se o použitý model jeden rok mistrovství v rámci Le Cygne Sportif Regaty na Lipně a druhý rok na jiném jezeře. Proto se bude o místu mistrovství na příští rok vždy rozhodovat na výroční schůzi. Otázkou zůstává, jestli bude někdy mistrovství opět v rámci regaty na Lipně, což se letos neukázalo jako vhodné.

Nakonec byly předloženy 2 návrhy na místo konání příštího MČR, a sice Nové Mlýny (v podzimním termínu) a Nechranice (buď jako samostatný závod anebo v rámci HOP Regaty). V těsném hlasování 10:9 zvítězily Nové Mlýny. Termín bude ještě upřesněn. Jako prostředníci mezi místním klubem a ALT Finn byli určeni Jiří Hýža a Rudolf Lidařík. Při nedohodě připadá v úvahu jako náhradní řešení Nechranice, kde byl jako prostředník určen Václav Cintl ml. Dále byl se souhlasem přijat návrh na uspořádání mistrovství společně s lodní třídou Pirát. Ten bude předložen předsedovi ALT Pirát v tomto týdnu před jejich výroční schůzí, která se koná v sobotu 13.9.2003.

Pohár

Nejprve byla projednána otázka závodu na Slovensku, která dostala po krátké bouřlivé diskuzi jednoznačnou odpověď, NE! Zde je tedy přehled pohárových závodů:

 • Máchovo jezero, Cena Roudnice, druhá půlka dubna
 • Nové Mlýny, Pavlovská regata (příp. Pálavská), půlka května, prostředník: Jirka Hýža
 • Lipno, Frymburský pohár - Kovářov (vyhrál v hlasování 12:6 před Cenou Šumavy v Černé, která zůstává jako druhá varianta), začátek června, prostředník: Martin Šilhavý
 • Lipno, Le Cygne Sportif Regata, začátek září
 • Nechranice, HOP Regata, půlka září, prostředník: Václav Cintl ml.
 • Rozkož, štít města Pardubic, konec září, prostředníci: Jiří Lejhanec, Pavel Havránek.

Pozn.: Pokud by nakonec bylo mistrovství v rámci HOP Regaty, budou do poháru zařazeny dva jarní závody na Nových Mlýnech (Pálavská i Pavlovská regata).

2) Volba nového předsedy

Na funkci rezignoval dlouholetý předseda Jiří Outrata. (Mimo zápis bych mu zde chtěl za jeho dlouholetou práci a přínos za všechny finaře poděkovat. Jiří díky a ještě mnoho šťastných let na finu.) Jako nový předseda byl podle očekávání navržen Jiří Hýža, který kandidaturu přijal a byl při následném hlasování téměř jednomyslně zvolen. Nový předseda poté poděkoval odstupujícímu Jirkovi Outratovi, kterého pak navrhl do funkce čestného předsedy, ve které byl také potvrzen.

3) Zpráva pokladníka

Byla stručná. Stav na účtu je cca 27.000,- Kč a platební morálka členů ALT Finn není dobrá. Jako sankce byly přijaty následující opatření. Člen ALT Finn, který nebude mít v daném roce zaplaceny členské příspěvky nebude moci startovat na MČR, pohárových závodech a Veterán Cupu. Příspěvky zůstávají stejné, a sice 300,- Kč / rok, přičemž závodníci starší 60ti let jsou od nich osvobozeni.

Dále byly projednáno, jak bude se stávajícím finančním fondem naloženo. Bylo rozhodnuto, že 20.000,- Kč bude použito pro zálohovou platbu na stickery na příští rok a 7.000,- Kč na jarní soustředění, které proběhne s největší pravděpodobností mezi prvním a druhým závodem na Máchově jezeře a bude otevřený pro všechny finaře.

4) Zpráva měřiče

Byla rovněž velice stručná. V tomto roce byly v ČR pořízeny tři nové lodě (mimo devotek), které již byly proměřeny.

5) Různé

Nejprve si vzal slovo nový předseda Jirka Hýža, který poděkoval za své zvolení a slíbil, že důvěru v něj vloženou nezklame. Poté poděkoval Jirkovi Outratovi a navrhl ho do funkce čestného předsedy (s předstihem zmíněno již v bodě 2).

Poté se do diskuze zapojil předseda Jachtklubu Toušeň Martin Plecitý, který informoval přítomné, že se po loňském úspěchu již připravuje druhý ročník SKI Regaty a zimní část bude rozšířena o sobotní běh na lyžích libovolnou technikou na 10 km. Vypsání nového ročníku SKI Regaty bude během podzimu vyvěšeno na stánkách www.finnclass.cz.

Toť vše...

Copyright © 2001 - 2024, All rights reserved. www.finnclass.cz Powered by exnet
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
App version: 1.2.5